Kiến nghị giao quyền quản lý các tuyến đường thủy cho TP HCM

Hiện các tuyến đường thủy ở TP HCM cùng lúc do Bộ GTVT và UBND TP HCM quản lý, điều hành nên chồng chéo. Ảnh: Minh Quân
Hiện các tuyến đường thủy ở TP HCM cùng lúc do Bộ GTVT và UBND TP HCM quản lý, điều hành nên chồng chéo. Ảnh: Minh Quân
Hiện các tuyến đường thủy ở TP HCM cùng lúc do Bộ GTVT và UBND TP HCM quản lý, điều hành nên chồng chéo. Ảnh: Minh Quân
Lên top