Tân Sơn Nhất quá tải, hàng loạt chuyến bay chậm giờ