Vụ kỷ luật 8 học sinh xúc phạm giáo viên trên Facebook: Hiệu trưởng xin rút kinh nghiệm

Trường THPT Nguyễn Trãi (Thanh Hóa)
Trường THPT Nguyễn Trãi (Thanh Hóa)
Trường THPT Nguyễn Trãi (Thanh Hóa)