Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vụ giáo sư bị tố “đạo văn”: Phong giáo sư theo kiểu nhân văn, vị tha thì thật nguy hiểm

Nội dung sách của Giáo sư Nguyễn Đức Tồn (trái) có nhiều trang giống như luận án của nghiên cứu sinh do chính ông hướng dẫn.
Nội dung sách của Giáo sư Nguyễn Đức Tồn (trái) có nhiều trang giống như luận án của nghiên cứu sinh do chính ông hướng dẫn.