GS Trần Ngọc Thêm lên tiếng vụ GS Nguyễn Đức Tồn bị “tố” đạo văn của học trò

GS-TSKH Trần Ngọc Thêm - Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành Ngôn ngữ học.
GS-TSKH Trần Ngọc Thêm - Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành Ngôn ngữ học.
GS-TSKH Trần Ngọc Thêm - Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành Ngôn ngữ học.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top