Vì sao Sở GDĐT Gia Lai phải sáp nhập các trường học?

Ông Lê Duy Định - Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Gia Lai hy vong việc sáp nhập trường sẽ đem lại tín hiệu tốt. Ảnh: Hoàng Tỷ.
Ông Lê Duy Định - Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Gia Lai hy vong việc sáp nhập trường sẽ đem lại tín hiệu tốt. Ảnh: Hoàng Tỷ.
Ông Lê Duy Định - Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Gia Lai hy vong việc sáp nhập trường sẽ đem lại tín hiệu tốt. Ảnh: Hoàng Tỷ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top