Thanh Hóa: Hàng trăm người dân kéo lên UBND xã phản đối việc sáp nhập trường

Trong những ngày gần đây, hàng trăm người dân kéo nhau lên UBND xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) phản đối việc sáp nhập trường (Ảnh: HT)
Trong những ngày gần đây, hàng trăm người dân kéo nhau lên UBND xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) phản đối việc sáp nhập trường (Ảnh: HT)
Trong những ngày gần đây, hàng trăm người dân kéo nhau lên UBND xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) phản đối việc sáp nhập trường (Ảnh: HT)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top