Trường THPT chuyên Hà Giang nói gì về lực học của 3 học sinh có kết quả cao nhất cả nước?

Trường THPT Chuyên Hà Giang. Ảnh: HN
Trường THPT Chuyên Hà Giang. Ảnh: HN
Trường THPT Chuyên Hà Giang. Ảnh: HN