Điểm thi bất thường: Hà Giang khẳng định sẽ có câu trả lời thoả đáng

Hoạt động rà soát, kiểm tra vẫn tiếp tục trong ngày 16.7. Ảnh: HN
Hoạt động rà soát, kiểm tra vẫn tiếp tục trong ngày 16.7. Ảnh: HN
Hoạt động rà soát, kiểm tra vẫn tiếp tục trong ngày 16.7. Ảnh: HN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM