Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Trung tâm đào tạo quốc tế Văn Lang hợp tác đào tạo kỹ thuật, dạy nghề tiêu chuẩn quốc tế

Bà Nguyễn Thị Hải Lý - Giám đốc TT ĐT QT Văn Lang cùng Tiến Sĩ Elmanuel Benson ký kết biên bản hợp tác.
Bà Nguyễn Thị Hải Lý - Giám đốc TT ĐT QT Văn Lang cùng Tiến Sĩ Elmanuel Benson ký kết biên bản hợp tác.