Trong tương lai, sẽ chỉ còn 10 trường được đào tạo giáo viên?

Quy hoạch lại các trường sư phạm là mục tiêu của Bộ GDĐT nhằm giải quyết bài toán thừa thiếu giáo viên.
Quy hoạch lại các trường sư phạm là mục tiêu của Bộ GDĐT nhằm giải quyết bài toán thừa thiếu giáo viên.