Thái Nguyên: Hàng loạt giáo viên dạy trẻ khuyết tật ngóng chờ phụ cấp

Lãnh đạo Phòng GDĐT huyện Phú Bình (Thái Nguyên) xác nhận, giáo viên tại huyện chưa nhận tiền theo tinh thần Nghị định 28.
Lãnh đạo Phòng GDĐT huyện Phú Bình (Thái Nguyên) xác nhận, giáo viên tại huyện chưa nhận tiền theo tinh thần Nghị định 28.
Lãnh đạo Phòng GDĐT huyện Phú Bình (Thái Nguyên) xác nhận, giáo viên tại huyện chưa nhận tiền theo tinh thần Nghị định 28.