TPHCM thi tốt nghiệp đợt 1: Mừng nhưng lo

Quyết định vẫn thi tốt nghiệp đợt 1 của TPHCM khiến nhiều phụ huynh, học sinh vui mừng nhưng cũng không khỏi lo lắng. Ảnh: Huyên Nguyễn
Quyết định vẫn thi tốt nghiệp đợt 1 của TPHCM khiến nhiều phụ huynh, học sinh vui mừng nhưng cũng không khỏi lo lắng. Ảnh: Huyên Nguyễn
Quyết định vẫn thi tốt nghiệp đợt 1 của TPHCM khiến nhiều phụ huynh, học sinh vui mừng nhưng cũng không khỏi lo lắng. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top