TPHCM đã lấy hơn 1,4 triệu mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19

TPHCM đang triển khai mở rộng việc lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 tại các quận - huyện. Ảnh: Chân Phúc
TPHCM đang triển khai mở rộng việc lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 tại các quận - huyện. Ảnh: Chân Phúc
TPHCM đang triển khai mở rộng việc lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 tại các quận - huyện. Ảnh: Chân Phúc
Lên top