Tính ưu việt của đề thi tham khảo môn Hoá học 2018