Thông tin tiếp vụ thi giáo viên giỏi, học sinh kém không được vào lớp

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền là một trong hai địa điểm diễn ra Hội thi giáo viên giỏi thành phố cấp tiểu học. Ảnh: PV.
Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền là một trong hai địa điểm diễn ra Hội thi giáo viên giỏi thành phố cấp tiểu học. Ảnh: PV.
Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền là một trong hai địa điểm diễn ra Hội thi giáo viên giỏi thành phố cấp tiểu học. Ảnh: PV.
Lên top