Giáo viên thi dạy giỏi cấm học sinh kém: "Cái tát" vào bệnh thành tích

Băngrôn căng trước cổng trường Tiểu học Lê Hồng Phong và tin nhắn những học sinh chỉ định thì được đi học, còn không thì ở nhà. Ảnh: Phạm Đông
Băngrôn căng trước cổng trường Tiểu học Lê Hồng Phong và tin nhắn những học sinh chỉ định thì được đi học, còn không thì ở nhà. Ảnh: Phạm Đông
Băngrôn căng trước cổng trường Tiểu học Lê Hồng Phong và tin nhắn những học sinh chỉ định thì được đi học, còn không thì ở nhà. Ảnh: Phạm Đông
Lên top