Thông tin mới về công bố điểm thi lớp 10 năm 2019 ở Hải Phòng

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng vừa thông báo lùi thời điểm công bố điểm thi vào lớp 10.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng vừa thông báo lùi thời điểm công bố điểm thi vào lớp 10.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng vừa thông báo lùi thời điểm công bố điểm thi vào lớp 10.
Lên top