Lá thư của người mẹ gửi thủ khoa lớp 10 trước ngày thi

Nguyễn Phương Linh và bức thư của mẹ. Ảnh: Anh Nhàn
Nguyễn Phương Linh và bức thư của mẹ. Ảnh: Anh Nhàn
Nguyễn Phương Linh và bức thư của mẹ. Ảnh: Anh Nhàn
Lên top