Thành tích thi Olympic khẳng định trình độ, năng lực của học sinh Việt Nam

Lễ bế mạc cuộc thi Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương (APhO)
Lễ bế mạc cuộc thi Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương (APhO)
Lễ bế mạc cuộc thi Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương (APhO)
Lên top