Học sinh Việt Nam đạt điểm cao nhất Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương

Cả 8 học sinh tham dự Olympic Vật lí Châu Á - Thái Bình Dương năm 2021 đều đoạt giải.
Cả 8 học sinh tham dự Olympic Vật lí Châu Á - Thái Bình Dương năm 2021 đều đoạt giải.
Cả 8 học sinh tham dự Olympic Vật lí Châu Á - Thái Bình Dương năm 2021 đều đoạt giải.
Lên top