Học sinh Việt Nam đoạt giải ba Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế 2021

Phần thi trực tuyến của Phạm Đức Linh và Nguyễn Đức An tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế. Ảnh: Ban tổ chức
Phần thi trực tuyến của Phạm Đức Linh và Nguyễn Đức An tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế. Ảnh: Ban tổ chức
Phần thi trực tuyến của Phạm Đức Linh và Nguyễn Đức An tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế. Ảnh: Ban tổ chức
Lên top