Học sinh thi khoa học kỹ thuật: "Hãy lắng nghe ý kiến của chúng em"

Học sinh đạt giải Nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia học sinh trung học. Ảnh: MOET
Học sinh đạt giải Nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia học sinh trung học. Ảnh: MOET
Học sinh đạt giải Nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia học sinh trung học. Ảnh: MOET
Lên top