Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thái Nguyên: Thanh tra đột xuất phòng ngừa lạm thu