Thái Nguyên: Thanh tra đột xuất phòng ngừa lạm thu