Bất chấp quy định, hiệu trưởng thu tiền của phụ huynh theo kiểu “cấp bách”

Bà Trần Thị Tiến – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Xá khẳng định: "Việc cấp bách, chúng tôi thu tiền trước rồi làm quy trình sau". Ảnh: NP
Bà Trần Thị Tiến – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Xá khẳng định: "Việc cấp bách, chúng tôi thu tiền trước rồi làm quy trình sau". Ảnh: NP
Bà Trần Thị Tiến – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Xá khẳng định: "Việc cấp bách, chúng tôi thu tiền trước rồi làm quy trình sau". Ảnh: NP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top