Tại sao đề thi chuyên Văn "Nếu phải ở trong nước sôi" bị phản đối?

Đề Ngữ văn gây tranh cãi.
Đề Ngữ văn gây tranh cãi.
Đề Ngữ văn gây tranh cãi.
Lên top