Nhân đề thi Văn vào lớp 10 tỉnh Khánh Hoà, nghĩ đôi điều về việc ra đề thi

PGS.TS Văn Giá - nhà nghiên cứu phê bình văn học, nguyên Trưởng khoa Viết văn – Báo chí Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Ảnh: NVCC
PGS.TS Văn Giá - nhà nghiên cứu phê bình văn học, nguyên Trưởng khoa Viết văn – Báo chí Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Ảnh: NVCC
PGS.TS Văn Giá - nhà nghiên cứu phê bình văn học, nguyên Trưởng khoa Viết văn – Báo chí Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Ảnh: NVCC
Lên top