Đáp án thi Văn tỉnh Đồng Nai nhắc về tình yêu thương trong dịch COVID-19

Đề thi hỏi về ý nghĩa tiếng khóc chào đời của em bé có mẹ nhiễm COVID-19 mang lại điều gì cho những chiến sĩ áo trắng. Ảnh: TL
Đề thi hỏi về ý nghĩa tiếng khóc chào đời của em bé có mẹ nhiễm COVID-19 mang lại điều gì cho những chiến sĩ áo trắng. Ảnh: TL
Đề thi hỏi về ý nghĩa tiếng khóc chào đời của em bé có mẹ nhiễm COVID-19 mang lại điều gì cho những chiến sĩ áo trắng. Ảnh: TL
Lên top