Phụ huynh “tố” Trường THCS Thanh Xuân phí chồng phí

Phụ huynh cho rằng Trường THCS Thanh Xuân (quận Thanh Xuân, Hà Nội) có nhiều khoản thu-chi chưa minh bạch.
Phụ huynh cho rằng Trường THCS Thanh Xuân (quận Thanh Xuân, Hà Nội) có nhiều khoản thu-chi chưa minh bạch.
Phụ huynh cho rằng Trường THCS Thanh Xuân (quận Thanh Xuân, Hà Nội) có nhiều khoản thu-chi chưa minh bạch.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top