Trường Tiểu học Sơn Đồng bị tố lạm thu: Sẽ xử lý nghiêm hiệu trưởng vì chưa trung thực

Phụ huynh mong sớm có kết quả làm rõ các khoản thu-chi đầu năm của Trường Tiểu học Sơn Đồng. Ảnh: Trần Vương
Phụ huynh mong sớm có kết quả làm rõ các khoản thu-chi đầu năm của Trường Tiểu học Sơn Đồng. Ảnh: Trần Vương
Phụ huynh mong sớm có kết quả làm rõ các khoản thu-chi đầu năm của Trường Tiểu học Sơn Đồng. Ảnh: Trần Vương
Lên top