Phó Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội "mách nước" để dễ trúng tuyển vào trường

Chọn cơ sở đào tạo hay thứ tự xếp nguyện vọng cũng là những lưu ý đáng quan trọng để có thể trúng tuyển vào Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Huyên Nguyễn
Chọn cơ sở đào tạo hay thứ tự xếp nguyện vọng cũng là những lưu ý đáng quan trọng để có thể trúng tuyển vào Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Huyên Nguyễn
Chọn cơ sở đào tạo hay thứ tự xếp nguyện vọng cũng là những lưu ý đáng quan trọng để có thể trúng tuyển vào Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top