ĐH Y Dược TPHCM giải trình gì với các Bộ về mức học phí 70 triệu đồng/năm?

Trường Đại học Y Dược TPHCM đã có những giải trình về việc tăng học phí. Ảnh: Huyên Nguyễn
Trường Đại học Y Dược TPHCM đã có những giải trình về việc tăng học phí. Ảnh: Huyên Nguyễn
Trường Đại học Y Dược TPHCM đã có những giải trình về việc tăng học phí. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top