PGS.TS Trần Thị Thu Hà: Người dành trọn tâm huyết cống hiến cho khoa học

PSG.TS Trần Thị Thu Hà (bên trái) say mê nghiên cứu giống cây lâm nghiệp. Ảnh: NVCC
PSG.TS Trần Thị Thu Hà (bên trái) say mê nghiên cứu giống cây lâm nghiệp. Ảnh: NVCC
PSG.TS Trần Thị Thu Hà (bên trái) say mê nghiên cứu giống cây lâm nghiệp. Ảnh: NVCC
Lên top