Nữ tiến sĩ dành 10 năm “ăn, ngủ” cùng lúa

Tiến sĩ Hoàng Thị Huệ đang công tác tại Trung tâm Tài nguyên thực vật. Ảnh: NVCC.
Tiến sĩ Hoàng Thị Huệ đang công tác tại Trung tâm Tài nguyên thực vật. Ảnh: NVCC.
Tiến sĩ Hoàng Thị Huệ đang công tác tại Trung tâm Tài nguyên thực vật. Ảnh: NVCC.
Lên top