Nobel Hóa học 2021 vinh danh 2 nhà khoa học phát triển xúc tác

Giải Nobel Hóa học 2021 công bố ngày 6.10. Ảnh: AFP
Giải Nobel Hóa học 2021 công bố ngày 6.10. Ảnh: AFP
Giải Nobel Hóa học 2021 công bố ngày 6.10. Ảnh: AFP
Lên top