Nữ tiến sĩ trẻ đam mê nghiên cứu khoa học và ước mơ gieo mầm thế hệ trẻ

Tiến sĩ Trương Vân Anh - Phụ trách Khoa Khí tượng Thủy văn - Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường
Tiến sĩ Trương Vân Anh - Phụ trách Khoa Khí tượng Thủy văn - Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường
Tiến sĩ Trương Vân Anh - Phụ trách Khoa Khí tượng Thủy văn - Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường
Lên top