PGS.TS Đinh Văn Châu làm Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực

PGS-TS Đinh Văn Châu được bổ nhiệm Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực. Ảnh: Moit.gov
PGS-TS Đinh Văn Châu được bổ nhiệm Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực. Ảnh: Moit.gov
PGS-TS Đinh Văn Châu được bổ nhiệm Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực. Ảnh: Moit.gov
Lên top