Những trường đại học nào xét tuyển thí sinh điểm cao trượt đại học?

Hiện tại, đã có 2 trường đại học thông báo xét tuyển thí sinh điểm cao trượt đại học. Ảnh: Hải Nguyễn.
Hiện tại, đã có 2 trường đại học thông báo xét tuyển thí sinh điểm cao trượt đại học. Ảnh: Hải Nguyễn.
Hiện tại, đã có 2 trường đại học thông báo xét tuyển thí sinh điểm cao trượt đại học. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top