Nữ sinh “kêu cứu”: Đủ điểm nhưng 40 ngày chưa được nhập học Đại học Y khoa Vinh

Em Nguyễn Thị Nga mong muốn sớm được giải quyết sự cố để có thể kịp thời nhập học Trường Đại học Y  Khoa Vinh. Ảnh: TL
Em Nguyễn Thị Nga mong muốn sớm được giải quyết sự cố để có thể kịp thời nhập học Trường Đại học Y Khoa Vinh. Ảnh: TL