Một cán bộ phòng khảo thí bị kỷ luật vì để lộ điểm thi THPT quốc gia 2018

Dữ liệu điểm thi của Nghệ An bị lộ trên mạng xã hội trước ngày công bố kết quả thi.
Dữ liệu điểm thi của Nghệ An bị lộ trên mạng xã hội trước ngày công bố kết quả thi.
Dữ liệu điểm thi của Nghệ An bị lộ trên mạng xã hội trước ngày công bố kết quả thi.
Lên top