Nữ sinh bị đánh hội đồng: Hội đồng kỷ luật xử lý du di, xuê xoa

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ làm việc tại trường THCS Phù Ủng.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ làm việc tại trường THCS Phù Ủng.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ làm việc tại trường THCS Phù Ủng.
Lên top