Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng: Xem xét quy trình cách chức Ban giám hiệu

Buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo tại Hưng Yên.
Buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo tại Hưng Yên.
Buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo tại Hưng Yên.
Lên top