Nỗi niềm giám thị về tỉnh coi thi THPT Quốc gia: Sợ thí sinh đánh, ăn-ngủ tại điểm thi

Có thể nói kỳ thi năm nay, người gánh áp lực lớn nhất không phải là thí sinh, phụ huynh mà là giám thị. (Ảnh minh họa: Hải Nguyễn)
Có thể nói kỳ thi năm nay, người gánh áp lực lớn nhất không phải là thí sinh, phụ huynh mà là giám thị. (Ảnh minh họa: Hải Nguyễn)
Có thể nói kỳ thi năm nay, người gánh áp lực lớn nhất không phải là thí sinh, phụ huynh mà là giám thị. (Ảnh minh họa: Hải Nguyễn)