Nhiều trường đại học giảm học phí học kỳ 2 trong dịch COVID-19

Nhiều trường đại học chia sẻ khó khăn với sinh viên và phụ huynh trong mùa dịch bằng cách giảm học phí học kỳ 2. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Nhiều trường đại học chia sẻ khó khăn với sinh viên và phụ huynh trong mùa dịch bằng cách giảm học phí học kỳ 2. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Nhiều trường đại học chia sẻ khó khăn với sinh viên và phụ huynh trong mùa dịch bằng cách giảm học phí học kỳ 2. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Lên top