học kỳ 2

TPHCM cho học sinh tạm dừng đến trường từ ngày 10.5

HUYÊN NGUYỄN |

UBND TPHCM đồng ý cho tất cả học sinh TPHCM nghỉ học ở trường từ ngày 10.5 để phòng, chống dịch COVID-19.

Học sinh TPHCM sẽ kết thúc kiểm tra học kỳ 2 trước ngày 9.5

HUYÊN NGUYỄN |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM yêu cầu các cơ sở GDĐT phổ thông điều chỉnh kế hoạch và kết thúc kiểm tra định kỳ học kỳ 2 với hình thức bài kiểm tra trực tiếp tại lớp, tại trường trước ngày 9.5.

Nhiều trường đại học giảm học phí học kỳ 2 trong dịch COVID-19

HUYÊN NGUYỄN |

Một số trường đại học đã quyết định giảm học phí học kỳ 2 cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tiến sĩ nhằm chia sẻ khó khăn chung với phụ huynh, học sinh.