Nhiều điểm mới trong phương án tuyển sinh năm 2020 của Học viện Tài chính

Nhiều trường đại học đã điều chỉnh phương án tuyển sinh năm 2020 sau khi mục đích của kỳ thi THPT thay đổi. Ảnh: Học viện Tài chính
Nhiều trường đại học đã điều chỉnh phương án tuyển sinh năm 2020 sau khi mục đích của kỳ thi THPT thay đổi. Ảnh: Học viện Tài chính
Nhiều trường đại học đã điều chỉnh phương án tuyển sinh năm 2020 sau khi mục đích của kỳ thi THPT thay đổi. Ảnh: Học viện Tài chính
Lên top