Các trường đại học “cấp tốc” thay đổi phương án tuyển sinh năm 2020

Năm 2020, kỳ thi THPT sẽ phục vụ mục đích chính để xét tốt nghiệp cho học sinh. Ảnh: Hải Nguyễn.
Năm 2020, kỳ thi THPT sẽ phục vụ mục đích chính để xét tốt nghiệp cho học sinh. Ảnh: Hải Nguyễn.
Năm 2020, kỳ thi THPT sẽ phục vụ mục đích chính để xét tốt nghiệp cho học sinh. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top