Nam sinh thủ đô lần đầu đạt điểm tuyệt đối thực hành Kỳ thi Olympic

Trần Bá Tân là thí sinh Việt Nam đầu tiên đạt điểm tuyệt đối phần thi thực hành trong một kỳ thi Olympic quốc tế. Ảnh: NV
Trần Bá Tân là thí sinh Việt Nam đầu tiên đạt điểm tuyệt đối phần thi thực hành trong một kỳ thi Olympic quốc tế. Ảnh: NV
Trần Bá Tân là thí sinh Việt Nam đầu tiên đạt điểm tuyệt đối phần thi thực hành trong một kỳ thi Olympic quốc tế. Ảnh: NV
Lên top