58 bài thi điểm 0 bất thường: Sau phúc khảo, mức cao nhất lên 8,75

Sau phúc khảo, nhiều thí sinh có 3 môn bị điểm 0 được về trả về điểm thực. Ảnh: Hải Nguyễn
Sau phúc khảo, nhiều thí sinh có 3 môn bị điểm 0 được về trả về điểm thực. Ảnh: Hải Nguyễn
Sau phúc khảo, nhiều thí sinh có 3 môn bị điểm 0 được về trả về điểm thực. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top