Gần 43% thí sinh đã điều chỉnh nguyện vọng để tăng cơ hội đỗ đại học

Thí sinh được quyền đổi nguyện vọng với phương thức điều chỉnh trực tiếp bằng phiếu trước 17h ngày 31.7. Ảnh: Huyên Nguyễn
Thí sinh được quyền đổi nguyện vọng với phương thức điều chỉnh trực tiếp bằng phiếu trước 17h ngày 31.7. Ảnh: Huyên Nguyễn
Thí sinh được quyền đổi nguyện vọng với phương thức điều chỉnh trực tiếp bằng phiếu trước 17h ngày 31.7. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top